+420 604 99 11 88
adam@tosovsky-advokat.cz
Říční 10, Praha 1 – Malá Strana

V oblasti občanského práva poskytuji zejména následující právní služby:

  • vypracování, ukončování, změny a revize občanskoprávních smluv (kupní smlouva, směnná smlouva, darovací smlouva, smlouva o dílo, smlouva o půjčce, smlouva o výpůjčce, nájemní smlouva, příkazní smlouva, smlouva o úschově, smlouva o ubytování, smlouva o přepravě, zprostředkovatelská smlouva, cestovní smlouva)
  • náhrada škody a bezdůvodné obohacení v občanskoprávních vztazích
  • zastupování v soudním, mimosoudním, rozhodčím a exekučním řízení (podání platebního rozkazu, žaloby, odvolání, dovolání, návrhu na nařízení exekuce)
  • komplexní právní servis při prodeji, darování, nájmu a podnájmu bytu, nebytových prostor, stavby a pozemku
  • právo duševního vlastnictví, nehmotné statky (právo na ochranu osobnosti, autorské právo)
  • ochrana spotřebitele včetně reklamačních sporů
  • dědické právo (závěť, vydědění, odmítnutí dědictví)
  • rodinné právo
  • sousedská práva
  • uplatňování nároků na náhradu škody způsobené nesprávným úředním postupem nebo nezákonným rozhodnutím

KONZULTACE ONLINE

Máte právní problém, ale nevíte, jestli se Vám vyplatí jej řešit ve spolupráci s právníkem?

Napište mi, čeho se Váš problém týká a já Vám nabídnu cenu za jeho vyřešení.