Dohoda o pracovní činnosti výhodněji

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (tj. dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti) patří mezi oblíbené smluvní základy v krátkodobějších pracovněprávních vztazích, typicky při studentských brigádách. Hlavní výhodou obou dohod je možnost poskytování odměn zaměstnancům bez nutnosti odvádět zdravotní a sociální pojištění.

U dohody o pracovní činnosti bylo dosud možné poskytovat zaměstnancům mzdu při měsíční odměně do výše 2499 Kč (dle zákona se jedná o tzv. zaměstnání malého rozsahu). Od 1. ledna 2019 se tato částka zvyšuje na 2999 Kč. Pokud tedy zaměstnanec u zaměstnavatele podepíše prohlášení k dani a zároveň si vydělá nejvýše 2999 Kč v jednom měsíci, zaměstnavatel za něj neodvádí daně ani pojištění. Musí však být splněna podmínka trvání dohody o pracovní činnosti alespoň po 15 kalendářní dnů.

Jak pro zaměstnance, tak pro zaměstnavatele se jedná o dobrou zprávu. Zaměstnanci si měsíčně přilepší až o 500,- Kč a pro zaměstnavatele mohou odvést více práce. Pokud si zaměstnanec vydělá nad 2.999,- Kč měsíčně, je zaměstnavatel povinen k odvodům na zdravotní a sociální pojištění.

Tip: Pokud zaměstnanec pracuje na základě dohody o provedení práce, zaměstnavatel není povinen k odvodům na zdravotní a sociální pojištění v případě měsíčního výdělku do 10 000 Kč. Dohoda o provedení práce je však omezena maximálním počtem 300 odpracovaných hodin v jednom kalendářním roce.

Pomohl Vám tento článek? Dejte mu

Další novinky