Občanské a obchodní právo

Občanské a obchodní právo

V oblasti občanského práva poskytuji zejména následující právní služby:

  • vypracování, ukončování, změny a revize občanskoprávních smluv (kupní smlouva, směnná smlouva, darovací smlouva, smlouva o dílo, smlouva o půjčce, smlouva o výpůjčce, nájemní smlouva, příkazní smlouva, smlouva o úschově, smlouva o ubytování, smlouva o přepravě, zprostředkovatelská smlouva, cestovní smlouva)
  •  náhrada škody a bezdůvodné obohacení v občanskoprávních vztazích
  •  zastupování v soudním, mimosoudním, rozhodčím a exekučním řízení (podání platebního rozkazu, žaloby, odvolání, dovolání, návrhu na nařízení exekuce)
  •  komplexní právní servis při prodeji, darování, nájmu a podnájmu bytu, nebytových prostor, stavby a pozemku
  •  právo duševního vlastnictví, nehmotné statky (právo na ochranu osobnosti, autorské právo)
  •  ochrana spotřebitele včetně reklamačních sporů
  •  dědické právo (závěť, vydědění, odmítnutí dědictví)
  •  rodinné právo
  •  sousedská práva
  • uplatňování nároků na náhradu škody způsobené nesprávným úředním postupem nebo nezákonným rozhodnutím

Konzultace online

Máte právní problém, ale nevíte, jestli se Vám vyplatí jej řešit ve spolupráci s právníkem?

Napište mi, čeho se Váš problém týká a já Vám nabídnu cenu za jeho vyřešení.