Pracovní právo

Pracovní právo

Jsem autorem publikace Agenturní zaměstnávání v praxi a spoluautorem Průvodce mzdovou problematikou 2016. V oblasti pracovního práva Vám však mohu nabídnout širší pomoc, zejména pak pro své klienty zajišťuji:

 • vypracování a revize pracovních smluv a dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti)
 • vypracování výpovědi z pracovního poměru a okamžitého zrušení pracovního poměru uplatněné zaměstnavatelem i zaměstnancem
 • ochrana pracovněprávních práv zaměstnance i zaměstnavatele (pracovní doba, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, diskriminace, překážky v práci, cestovní náhrady).
 • zastupování v mimosoudních i soudních řízeních
 • náhrada škody z pracovněprávních vztahů včetně odškodnění z pracovního úrazu či nemoci z povolání
 • vypracování a revize vnitřních předpisů zaměstnavatele
 • dohody o srážkách ze mzdy
 • povinnosti zaměstnavatele při skončení pracovního poměru (odstupné, potvrzení o zaměstnání, pracovní posudek)
 • konkurenční doložky, kvalifikační dohody
 • specifické případy odpovědnosti zaměstnance za škodu (dohoda o odpovědnosti za ztrátu svěřených předmětů a dohoda o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování)
 • komplexní právní poradenství v oblasti agenturního zaměstnávání
 • vysílání zaměstnanců do zahraničí

KONZULTACE ONLINE

Máte právní problém, ale nevíte, jestli se Vám vyplatí jej řešit ve spolupráci s právníkem?

Napište mi, čeho se Váš problém týká a já Vám nabídnu cenu za jeho vyřešení.