Pracovní úrazy

Pracovní úrazy

Pomohu Vám získat nejvyšší možné odškodnění pracovního úrazu, a to jak ze zákonného pojištění zaměstnanců, tak z komerčního úrazového pojištění. Klientům nejčastěji poskytuji tyto služby:

  • Úvodní schůzka k vysvětlení všech druhů nároků na odškodnění, na které má klient po pracovním úrazu ze zákona právo (bolestné, ztížení společenského uplatnění, náhrada za ztrátu na výdělku atd.)
  •  Komunikace se zaměstnavatelem kvůli zaslání potřebných dokumentů pojišťovně
  • Komunikace s pojišťovnou včetně předžalobní výzvy v případě, že se pojišťovna pokusí krátit pojistné plnění
  •  Zajištění znaleckého posudku
  • Podání žaloby a zastupování v soudním řízení

Konzultace online

Máte právní problém, ale nevíte, jestli se Vám vyplatí jej řešit ve spolupráci s právníkem?

Napište mi, čeho se Váš problém týká a já Vám nabídnu cenu za jeho vyřešení.