Novinky v oblasti agenturního zaměstnávání

Dne 29. července 2017 nabyla účinnosti novela zákona o zaměstnanosti, jež přináší největší změnu institutu agenturního zaměstnávání od jeho vzniku v roce 2004.

Soukromí zprostředkovatelé zaměstnání, tzv. agentury práce, nově získají licenci ke své činnosti až při složení kauce ve výši 500 000 Kč. Nutnost uhradit tuto částku mají i agentury práce s aktuálně platným povolením, a to do 3 měsíců od nabytí účinnosti tohoto zákona. Novela upravuje i další podmínky získání licence, včetně zdražení základního poplatku z 5 000 Kč na 45 000 Kč, avšak s možností získání opakovaného povolení ke zprostředkování zaměstnání na dobu neurčitou.

Další nová zátěž pro agentury práce spočívá v povinnosti zaměstnat svého odpovědného zástupce alespoň na poloviční úvazek. Splnění této podmínky se nevyžaduje u fyzické osoby, která je současně statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu právnické osoby, žádající o licenci. Nově se zakazuje pracovat po dobu jednoho kalendářního měsíce u jednoho uživatele přes dvě (a více) agentury. Snad jediným pozitivem nové úpravy je zrušení poslední věty ust. § 66 zákona o zaměstnanosti, která stanovovala, že agentura práce nemůže dočasně přidělit k výkonu práce u uživatele zaměstnance, kterému byla vydána zaměstnanecká karta, modrá karta, nebo kterému bylo vydáno povolení k zaměstnání.

Pomohl Vám tento článek? Dejte mu

Další novinky