Archiv rubriky: Novinky

Novela zákona o elektronické evidenci tržeb

Novela zákona o elektronické evidenci tržeb

V pátek třináctého poslanecká sněmovna přehlasovala veto senátu a schválila dlouho diskutovanou novelu zákona o elektronické evidenci tržeb (EET), která s sebou přináší tzv. 3. a 4. vlnu EET. Novela zákona má nabýt účinnosti prvním dnem sedmého měsíce po jejím vyhlášení ve Sbírce zákonů, odhady proto mluví o účinnosti předpisu od 1. dubna nebo 1. května […]

Pomohl Vám tento článek? Dejte mu

Dohoda o pracovní činnosti výhodněji

Dohoda o pracovní činnosti výhodněji

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (tj. dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti) patří mezi oblíbené smluvní základy v krátkodobějších pracovněprávních vztazích, typicky při studentských brigádách. Hlavní výhodou obou dohod je možnost poskytování odměn zaměstnancům bez nutnosti odvádět zdravotní a sociální pojištění. U dohody o pracovní činnosti bylo dosud možné poskytovat […]

Pomohl Vám tento článek? Dejte mu

Od 1. ledna 2018 se vrací předkupní právo spoluvlastníků nemovitostí

Od 1. ledna 2018 se vrací předkupní právo spoluvlastníků nemovitostí

Předkupní právo spoluvlastníků k podílu na věci nemovité, všeobecně známé z doby před účinností nového občanského zákoníku, je od 1. ledna 2018 znovu v platnosti.

Pomohl Vám tento článek? Dejte mu

Novinky v oblasti agenturního zaměstnávání

Novinky v oblasti agenturního zaměstnávání

Dne 29. července 2017 nabyla účinnosti novela zákona o zaměstnanosti, jež přináší největší změnu institutu agenturního zaměstnávání od jeho vzniku v roce 2004. Soukromí zprostředkovatelé zaměstnání, tzv. agentury práce, nově získají licenci ke své činnosti až při složení kauce ve výši 500 000 Kč. Nutnost uhradit tuto částku mají i agentury práce s aktuálně platným […]

Pomohl Vám tento článek? Dejte mu

Daň z nabytí nemovitosti platí od 1. listopadu 2016 kupující

Daň z nabytí nemovitosti platí od 1. listopadu 2016 kupující

Již 1. listopadu 2016 nabývá účinnosti novela zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, na základě které bude nově daň hradit kupující. V praxi se tato změna vztahuje na všechny případy, kdy byl návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí podán později než 31. října 2016. Dle dosud platné právní […]

Pomohl Vám tento článek? Dejte mu

Spotřebitelské spory nově řeší ČOI

Spotřebitelské spory nově řeší ČOI

Na základě novely zákona o ochraně spotřebitele bude nově spory mezi podnikateli a spotřebiteli rozhodovat Česká obchodní inspekce. Cílem novely je zrychlit a zlevnit vymáhání práv ze smluv o koupi zboží a poskytování služeb oproti soudnímu řízení.  Více informací naleznete zde.

Pomohl Vám tento článek? Dejte mu

Dohoda o pracovní činnosti v roce 2016

Dohoda o pracovní činnosti v roce 2016

Na základě dohody o pracovní činnosti je možné vykonávat práci pouze v rozsahu poloviny stanovené týdenní pracovní doby (tj. maximálně 20 hodin týdně). Podle ustanovení § 76 odst. 3 zákoníku práce se dodržování sjednaného a nejvýše přípustného rozsahu poloviny stanovené týdenní pracovní doby posuzuje za celou dobu, na kterou byla dohoda uzavřena, nejdéle však za období 52 […]

Pomohl Vám tento článek? Dejte mu

Zápůjčka, zapůjčitel a vydlužitel: nové pojmy v občanském zákoníku

Zápůjčka, zapůjčitel a vydlužitel: nové pojmy v občanském zákoníku

S účinností od 1. 1. 2014 zavádí nový občanský zákoník pro případ půjčení zastupitelné věci, například peněz, pojem zápůjčka. Strana poskytující zápůjčku se nově nazývá zapůjčitel (dříve věřitel) a strana přijímající zápůjčku (dříve dlužník) je vydlužitel. Kromě terminologických změn však nový občanský zákoník nepřináší žádné zásadní koncepční změny oproti dosavadnímu stavu (§ 657 zákona č. 40/1964). Z méně významných změn […]

Pomohl Vám tento článek? Dejte mu