Daň z nabytí nemovitosti platí od 1. listopadu 2016 kupující

Již 1. listopadu 2016 nabývá účinnosti novela zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, na základě které bude nově daň hradit kupující. V praxi se tato změna vztahuje na všechny případy, kdy byl návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí podán později než 31. října 2016.

Dle dosud platné právní úpravy se smluvní strany mohly dohodnout, který z účastníků transakce bude plátcem daně, zpravidla však hradil daň prodávající a kupující byl vůči státu ručitelem. Institut ručení byl s účinností novely zrušen.

Daň z nabytí nemovitých věcí (dříve daň z převodu nemovitosti) zůstává ve výši 4%.

Pomohl Vám tento článek? Dejte mu

Další novinky