KOUPĚ A PRODEJ NEMOVITOSTI NA HYPOTÉKU – KROK ZA KROKEM

Trhu s nemovitostmi se nebývale daří. Nabídky na prodej nemovitostí jsou na každém rohu a mnoho nových domů nebo bytů je prodáno dříve, než jsou dostavěny. Pokud přemýšlíte nad koupí nemovitosti za účelem bydlení, podnikání nebo investice, tento článek Vám krok za krokem poradí, jak na to.

  1. Vlastník, nebo realitní kancelář?

Varianty koupě nemovitosti jsou v zásadě dvě. Koupě přímo od vlastníka, nebo zprostředkovaně skrze realitní kanceláří. Realitní kancelář poskytuje vyšší míru jistoty při koupi nemovitosti a zajišťuje právní servis celé transakce. Za své služby si ovšem účtuje zpravidla určité procento z ceny nemovitosti, které bude požadovat zaplatit po uzavření tzn. rezervační smlouvy (uzavírá se v případě, že máte o nemovitost vážný zájem). Na začátku jednání s realitní kanceláří doporučuji ověřit, zdali realitní kancelář zprostředkovává prodej nemovitosti výhradě (exkluzivně). Pokud tomu tak není, může se Vám stát, že po týdnech domlouvání a jednání zjistíte, že již byla Vaše vysněná nemovitost prodána jinou realitní kanceláří nebo přímo vlastníkem.

Pokud se rozhodnete pro koupi přímo od vlastníka je právní pomoc odborníka, advokáta, který se zabývá právem nemovitostí, téměř nevyhnutelná (odkaz na tvé stránky). I jedno nevýhodné ujednání nebo malé opomenutí Vám může způsobit celou řadu problémů.

  • Prohlídka nemovitosti

Na fotografiích Vám padla do oka konkrétní nemovitost a máte zájem o její koupi. Následným krokem je domluva prohlídky nemovitosti, ať už přímo s majitelem, nebo s realitní kanceláří. Ač vypadá nemovitost lákavě i při prohlídce, nenechte se zmást. Pečlivě si projděte každý metr a ptejte se osoby zodpovědné za prohlídku. Doporučuji otázky směřující na důvod prodeje nemovitosti, sousedství, stáří nemovitosti, potřebu rekonstrukce nebo údržby nemovitosti (technický stav), zdali je součástí prodeje i vnitřní vybavení nemovitosti, jaká je cena měsíčního provozu nemovitosti či jestli se nemovitost nachází v památkově chráněné zóně. Případně k prohlídce můžete přizvat tzn. inspektora nemovitosti, odborníka, který zhodnotí technický stav nemovitosti.

  • Které dokumenty si vyžádat?

V rámci prohlídky nemovitosti doporučuji vyžádat si veškeré dokumenty, které k nemovitosti náleží, viz:

Abyste měli jistotu, že je nemovitost opravdu právně nezávadná, doporučuji veškeré výše uvedené dokumenty předat k posouzení zkušenému advokátovi (odkaz na tvé stránky).

  • Samotná koupě

Nevyhnete se písemnému vyhotovení kupní smlouvy, která bude obsahovat náležitosti stanovené zákonem. Těmi jsou zejména: naprosto přesná specifikace nemovitosti dle požadavků zákona o katastru nemovitostí, specifikace prodávajícího a kupujícího a specifikace kupní ceny a způsobu jejího zaplacení. Smlouvu můžete vyhotovit sami, doporučuji využít ověřené vzory nebo se obrátit na advokáta, který je odborníkem na právo nemovitostí , ten Vám zaručí, že budou Vaše práva maximálně ochráněna a zároveň předejdete potížím s třetími osobami (spoluvlastníky nemovitosti, osobami, které mají předkupní právo k nemovitosti nebo v jejichž prospěch je věcné břemeno, které vázne na nemovitosti apod.) či v řízení u katastrálního úřadu.

Nemovitost můžete koupit výhradně z vlastních finančních prostředků, z hypotéky poskytnuté bankou, případně částečně z vlastních finančních prostředků a částečně z hypotéky poskytnuté bankou. Pokud budete financovat koupi nemovitosti prostřednictvím hypotéky, vstoupí do celé transakce banka, která bude mít zájem na bezproblémovém převodu nemovitosti. Za tímto účelem bude zpravidla vyžadovat zřízení zástavního práva na nemovitosti (za účelem zajištění poskytnuté hypotéky) a rovněž převod finančních prostředků pomocí advokátní úschovy.

Smlouvou o advokátní úschově dochází k velmi silné ochraně stran kupní smlouvy. Pokud by došlo v rámci převodu nemovitosti k jakýmkoliv komplikacím, je to advokát (schovatel), kdo disponuje finančními prostředky na zaplacení kupní ceny a kdo se postará o její vyplacení prodávajícímu (pokud proběhl převod vlastnického práva k nemovitosti v pořádku) nebo zpět kupujícímu (v případě, že k převodu vlastnického práva nedošlo). Banky dobře vědí, proč vyžadují uzavření smlouvy o advokátní úschově, proto doporučuji její uzavření i v případě, že platíte kupní cenu za nemovitosti výhradě z vlastních prostředků. Další informace o advokátní úschově naleznete zde.

Spolu s podpisem kupní smlouvy zpravidla dochází i k podpisu návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

  • Řízení u katastrálního úřadu

K převodu vlastnického práva k nemovitosti dochází až jeho vkladem do příslušného katastru nemovitostí. Pokud máte podepsanou kupní smlouvy a návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, zbývá Vám už jenom řádně projít řízením u katastrálního úřadu.

Řízení začíná dnem, kdy je katastrálnímu úřadu doručen návrh na vklad vlastnického práva. Návod na jeho vyplnění najde zde (odkaz na článek). Kupní smlouva musí obsahovat úředně ověřené podpisy kupujícího a prodávajícího. Návrh na vklad vlastnického práva může být podepsán i pouze jedním z účastníků a podpis nemusí být úředně ověřen.

Samotné řízení trvá cca 30 dní a bude Vás stát 2.000,- Kč. Jeho úspěšné zakončení spočívá v precizním sepsání kupní smlouvy a vyplnění návrhu na vklad. Po zahájení řízení už zpravidla není možné jeho výsledek ovlivnit, např. doplněním informací či listin, a v případě neúspěchu je třeba veškeré dokumenty opravit, podepsat a opětovně podat na katastrální úřad. Pokud byl Váš návrh na vklad zamítnut, doporučuji Vám obrátit se na zkušeného advokáta, který právně posoudí celou situaci a pomůže s co nejrychlejší nápravou.

  • Předání nemovitosti

Předání nemovitosti proběhne dle kupní smlouvy. Zpravidla při něm dojde k vyplnění předávacího protokolu, ve kterém bude uveden stav nemovitosti ke dni předání a další skutečnosti. Přesto doporučuji pořídit při předávání nemovitosti podrobnou fotodokumentaci, která Vám zajistí důkazní materiál pro případné spory s prodávajícím.

Pomohl Vám tento článek? Dejte mu

Další právní tipy