JAK POSTUPOVAT V PŘÍPADĚ, ŽE UTRPÍTE PRACOVNÍ ÚRAZ

Pracovní úraz

Kromě zdravotních komplikací s sebou nese každý pracovní úraz též mnoho povinností právních, a to jak pro zraněného zaměstnance, tak pro jeho zaměstnavatele. Jak správně postupovat v případě, že utrpíte pracovní úraz?

  • Bezodkladně pracovní úraz oznamte svému nadřízenému

Výraz „bezodkladně“ neznamená vždy ihned po úrazu, přednost má samozřejmě stabilizace zdravotního stavu. Jakmile to však bude objektivně ve Vašich možnostech, s oznámením pracovního úrazu neotálejte. Čím delší čas od úrazu uplyne, tím hůře se bude dokazovat, že k němu skutečně došlo, případně jakým způsobem k němu došlo a jaké měl následky.

TIP: Oznamte i takový pracovní úraz, který v první chvíli nepovažujete za fatální (např. pád po obyčejném podklouznutí). Je možné, že i banální úraz bude mít v budoucnu nečekané následky (například chronické bolesti kolene).

Bezodkladné oznámení pracovního úrazu je naprosto klíčové pro budoucí úspěch při odškodnění pracovního úrazu.

Příklad č. 1: Zaměstnanec pracující jako ostraha objektu špatně došlápl a poranil si kotník. Takové zranění bude poraněný zaměstnanec schopen oznámit zaměstnavateli de facto ihned.

Příklad č. 2: Na zaměstnance pracujícího ve skladu spadl během práce těžký balík a zaměstnanec byl v důsledku tohoto úrazu převezen do nemocnice k akutní operaci, po které se probral až za další tři dny. V tomto případě bude mít zaměstnanec povinnost oznámit pracovní úraz až ve chvíli, kdy toho bude vzhledem ke svému zdravotnímu stavu schopen. Takže například za deset dní poté, co k pracovnímu úrazu došlo. Nic ovšem nebrání tomu, aby zaměstnavatele kontaktovali příbuzní zraněného zaměstnance.

Doplním, že pokud se stali jiní zaměstnanci téhož zaměstnavatele svědky pracovního úrazu, mají povinnost pracovní úraz oznámit. Jde totiž primárně o to, aby se zaměstnavatel o pracovním úrazu dozvěděl a mohl jej začít – z právního hlediska – řešit.

TIP: Při oznámení pracovního úrazu požaduje potvrzení, že k oznámení z Vaší strany skutečně došlo.

  • Spolupracujte se zaměstnavatelem při objasňování pracovního úrazu

Tuto povinnost mají všichni zaměstnanci, tedy nejenom zaměstnanec, který pracovní úraz utrpěl. Základní povinností zaměstnavatele je objasnit příčiny a okolnosti vzniku pracovního úrazu, což bez spolupráce se zraněnou osobou nebo svědky pracovního úrazu dost dobře nejde.

Spolupráce může mít různé formy. Primárně půjde o sdělení okolností pracovního úrazu (kdy a jak k němu došlo, jaké měl následky, které osoby byli svědky pracovního úrazu, jestli došlo k pracovnímu úrazu něčím zaviněním apod.). Pokud po pracovním úrazu následovala pracovní neschopnosti zaměstnance trvající déle než 3 dny, je zaměstnavatel povinen vyhotovit tzn. záznam o úrazu, a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy se zaměstnavatel o pracovním úrazu dozvěděl. Záznam o úrazu obsahuje zejména údaje o zaměstnavateli, zaměstnanci, o úrazu nebo vyjádření svědků.

TIP: Zaměstnavatel je ze zákona povinen předat záznam o úrazu zaměstnanci, který utrpěl pracovní úraz, případně jeho rodinným příslušníkům v případě, že zaměstnanec v důsledku pracovního úrazu zemře.

 

  • Spolupracujte se zaměstnavatelem při řešení odškodnění pracovního úrazu

Zaměstnavatel je povinen spolupracovat s pojišťovnou (Kooperativa či Česká pojišťovna) ohledně odškodnění zaměstnance, který utrpěl pracovní úraz. Za tímto účelem od Vás bude zaměstnavatel požadovat originály nebo úředně ověřené kopie lékařských zpráv, znaleckých posudků ohledně výše odškodnění, faktur nebo dalších dokumentů.

 

  • Buďte iniciativní

Nečekejte, až Vás zaměstnavatel požádá o vyčíslení všech náhrad, na které máte ze zákona nárok. Problematika náhrad v případě pracovního úrazu není jednoduchá a i poctivý zaměstnavatel patrně nebude znalý všech Vašich nároků a jejich výše. Některé nároky jsou navíc podmíněny znaleckými posudky, které stanoví výši odškodnění. Na druhé straně mnozí zaměstnavatelé v praxi usilují o krácení odškodnění a rozhodně Vám s řádným stanovením Vašich nároků a jejich výše nepomohou. Zajímejte se proto o svá práva a nečekejte, až Vám zaměstnavatel nebo pojišťovna sdělí, na co máte nárok, neboť v takovém případě velice pravděpodobně nedostanete to, co Vám po právu náleží. Více o nárocích, které souvisí s pracovním úrazem, se dozvíte zde.

Pokud pracovní úraz řádně nahlásíte, budete se zaměstnavatelem spolupracovat při jeho objasnění a řešení jeho následků a budete dostatečně iniciativní, mělo by Vám být ze strany pojišťovny vyplaceno odškodnění, na které máte ze zákona nárok. V praxi však velmi často dochází k zásadnímu krácení práv zaměstnanců ze strany pojišťoven. Pravděpodobně Vám část Vašeho nároku vyplatí, ale zpravidla se nebude jednat o plnou výši Vašeho zákonného nároku (nezřídka pojišťovny vyplácí pouze cca 20% toho, nač máte nárok) a o zbývající část budete muset bojovat. Někdy pomůže dobře formulovaný dopis advokáta, jindy až podání žaloby a uplatnění plného nároku u soudu.

Na vymáhání nároků zaměstnanců po pracovních úrazech se dlouhodobě specializuji, v případě Vašeho zájmu o nezávaznou konzultaci se na mne neváhejte obrátit.

Pomohl Vám tento článek? Dejte mu

Další právní tipy