Razantní zvýšení soudních poplatků

Dne 17.2.2020 schválila vláda České republiky novelu zákona o soudních poplatcích, která přináší výrazné navýšení soudních poplatků. Pokud novela projde legislativním procesem, bude mnoho soudních řízení dražších. V tomto článku uvádím výčet hlavních změn.

U sporů o částky do 20.000 Kč vzroste soudní poplatek z 1.000 Kč na 2.000 Kč.

U sporů o částky do 40 milionů Kč se nyní platí pět procent ze sporné částky. Nově se k pěti procentům připočte 2.000 Kč navíc.

V případě elektronického platebního rozkazu s předmětem do 20.000 Kč se bude nově platit soudní poplatek 1.500 Kč. Nyní je soudní poplatek 800 Kč.

Dojde ke zrušení kategorie elektronického platebního rozkazu s předmětem do 10.000 Kč, kdy se nyní platil soudní poplatek ve výši 400 Kč. Nově se bude platit soudní poplatek 1.500 Kč, neboť bude pouze kategorie elektronického platebního rozkazu s předmětem do a kategorie s předmětem nad 20.000 Kč.

Návrh na rozvod manželství, a to i tzn. nesporný, zdraží z 2.000 Kč na 4.000 Kč.

Za návrh na zahájení občanského soudního řízení, jehož předmětem není peněžité plnění a nejedná se o nemovitost nebo obchodní závod bude soudní poplatek 4.000 Kč. Nyní je soudní poplatek 2.000 Kč.

Návrh na vydání předběžného opatření zdraží z 1.000 Kč na 1.500 Kč.

Za návrh na vypořádání společného jmění manželů nebo o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví zaplatí navrhovatel 4.000 Kč namísto dnešních 2.000 Kč.

Zdraží se i návrh na zahájení řízení o soudní úschově za účelem splnění závazku, a to takto:

a) peníze do 25 000 Kč včetně                         z 250 Kč na 375 Kč,

b) peníze v částce vyšší než 25 000 Kč            z 1 % na 1,5 % z této částky,

c) za každou movitou věc                                z 750 Kč na 1 000 Kč,

d) za každý cenný papír                                   z 150 Kč na 200 Kč.

Žaloba na obnovu řízení zdraží z 5.000 Kč na 10.000 Kč.

Žaloba proti rozhodnutí správního orgánu zdraží z 3.000 Kč na 6.000 Kč.

Vláda pro zvýšení soudních poplatků argumentuje zvýšením ekonomické úrovně České republiky a snahou o snížení počtu soudních sporů. Osobně se domnívám, že zvýšení soudních poplatků snížení počtu soudních sporů nepřinese. Dojde pouze ke zvýšení nákladů, které musí být vynaloženy na soudní ochranu práva, a tak ke zvýšení celkových nákladů, které strany sporu ponesou.

Pomohl Vám tento článek? Dejte mu

Další novinky