Zvýšení minimální a zaručené mzdy od 1.1.2020

Minimální mzda bude vyšší

Vláda v nedávné době schválila novelu svého nařízení č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

Pro nás nejdůležitějším z této novely je zvýšení minimální mzdy. Ta se pro rok 2020 zvýší ze současných 79,80 Kč na 87,30 korun na hodinu, tedy o 7,50 Kč, což představuje částku ve výši 14.600 korun měsíčně. Zaměstnanci pobírající minimální mzdu si tak každý měsíc přilepší nejméně o 1.250 Kč.

Zaručená mzda

Pro zaměstnance, jejichž mzda není sjednána v kolektivní smlouvě, a pro zaměstnance, kterým se za práci poskytuje plat, stanoví vláda nařízením tzv. nejnižší úroveň zaručené mzdy. Prostřednictvím určení nejnižší úrovně zaručené mzdy dochází k ochraně těchto zaměstnanců před nepřiměřeně nízkými odměnami za práci. V případě, že hrubá mzda nebo plat uvedených zaměstnanců (po odečtení mzdy nebo platu za práci přesčas, příplatku za práci ve svátek, za noční práci, za práci ve ztíženém pracovním prostředí a za práci v sobotu a v neděli) nedosáhne příslušné nejnižší úrovně zaručené mzdy, je zaměstnavatel povinen mzdu nebo plat doplatit.

Jednotlivé práce jsou podle složitosti a odbornosti potřebné k jejich výkonu rozděleny do skupin s číslem 1. až 8. Nejnižší úroveň zaručené mzdy se liší v závislosti na skupině zahrnující vykonávanou práci a pro rok 2020 budou následující:

Skupina prací Nejnižší úroveň zaručené mzdy
  v Kč za hodinu v Kč za měsíc
1. 87,30 14 600
2. 96,30 16 100
3. 106,40 17 800
4. 117,40 19 600
5. 129,70 21 700
6. 143,20 24 000
7. 158,10 26 500
8. 174,60 29 200

Pro více informací o skupinách prací odkazuji na tiskovou zprávu Ministerstva práce a sociálních věcí.

UPOZORNĚNÍ: Nejnižší úroveň zaručené mzdy se ze zákona nevztahuje na pracovněprávní vztah založený dohodou o provedení práce (DPP) nebo dohodou o pracovní činnosti (DPČ). Na zaměstnance pracující na základě DPP nebo DPČ se ale vztahují ustanovení o zákazu diskriminace zaměstnanců z hlediska výše mzdy, platu nebo odměny. Pokud tedy pracujete na DPP nebo DPČ a odvádíte stejnou práci jako ostatní zaměstnanci pracující na základě pracovní smlouvy u téhož zaměstnavatele, máte právo na shodnou výši odměny za práci!

Zálohy na zdravotní pojištění osob bez zdanitelných příjmů

Výše minimální mzdy má vliv též na výši záloh na pojistné na zdravotní pojištění osob bez zdanitelných příjmů, neboť ty vychází z minimální mzdy. Zvýšením minimální mzdy proto ruku v ruce dochází i ke zvýšení záloh na pojistné na zdravotní pojištění, a to konkrétně z dosavadních 1803 Kč na 1.971 Kč měsíčně.

Pomohl Vám tento článek? Dejte mu

Další novinky