Prodloužení doby pro osvobození od daně z příjmu za prodej nemovitosti na 10 let

Od 1. ledna 2021 byla prodloužena doba k osvobození od daně z příjmů při prodeji nemovité věci dle ust. § 4 odst. 1) písm. b) zákona o daních z příjmů z 5 na 10 let. To platí pouze v případech, kdy příjem není osvobozen podle ust. § 4 odst. 1 písm. a) zákona o daních z příjmů.

Nadále tak zůstává od daně osvobozen příjem z prodeje rodinného domu a souvisejícího pozemku nebo jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru, a souvisejícího pozemku, pokud v něm prodávající měl bydliště nejméně po dobu 2 let bezprostředně před prodejem nebo použije-li prodávající získané prostředky na obstarání vlastní bytové potřeby v případě, kdy v něm prodávající měl bydliště po dobu kratší 2 let.

Změna se týká pouze nemovitých věcí nabytých do vlastnictví od 1.1.2021. U nemovitostí nabytých do vlastnictví před 1.1.2021 se uplatní předchozí pravidla a k osvobození od daně proto postačí vlastnit nemovitou věc po dobu 5 let.

Pomohl Vám tento článek? Dejte mu

Další novinky