Revize údajů zapsaných v katastru nemovitostí

Katastrální úřad

Katastr nemovitostí je veřejný seznam, který obsahuje zejména evidenci nemovitých věcí a základní informace, které k nemovitým věcem patří. Bohužel není neobvyklé, že údaje zapsané v katastru nemovitostí neodpovídají realitě. Katastrální úřad proto čas od času provádí tzn. revize údajů katastru. Prakticky to znamená, že úředníci z katastrálního úřadu revidují soulad údajů uvedených v katastru nemovitostí se skutečným stavem v terénu.

Jak revize údajů katastru probíhá?

Z katastrálního úřadu Vám přijde „pozvánka k jednání“, ve které budete vyzváni k dostavení se v určitý termín (např. den 1.1.2020 od 9:00 do 14:00) na konkrétní místo. Účelem Vaší návštěvy bude projednání změn požadovaných ze strany katastrálního úřadu. Místo setkání může být např. místní restaurace (nemusí se jednat o budovu katastrálního úřadu). V případě nevyhovujícího termínu je ve většině případů možné dohodnout náhradní termín jednání.

Katastrální pracovníci Vás poučí o změně v údajích zapsaných v katastru nemovitostí, které je nutné provést, jakož i o způsobu, jak změny docílit. Může se jednat např. o změnu obvodu stavby, změnu způsobu využití stavby, změnu budovy z rozestavěné na dokončenou, o zápis stavby apod.

Jak ohlášení změny údajů vyplnit?

Obsahem „pozvánky k jednání“ bývá i formulář s označením např. Ohlášení změny údajů o pozemku, jehož součástí je stavba, k zápisu do katastru nemovitostí, s již zaškrtnutou změnou, kterou budete ohlašovat. Na Vás tedy bude tento formulář správně vyplnit. V případě potřeby jsou formuláře s označením Ohlášení změny údajů dostupné na internetových stránkách katastrálního úřadu (např. zde), a to jak ve formátu pdf, který lze vytisknut a vyplnit klasicky propiskou nebo ve formátu docx, který lze vyplnit v počítači. Při vyplnění formuláře nezapomeňte na přílohy, kterými může být geometrický plán, rozhodnutí o přidělení č.p. apod. Vyhotovení některých příloh může být zpoplatněno.

Při vyplnění formuláře postupujte dle pokynů k vyplnění, které Vám katastrální úřad přiloží k „pozvánce k jednání“. Pokyny jsou rovněž dostupné na internetových stránkách katastrálního úřadu (např. zde ).

Pozor! Je třeba vyplnit správný formulář označený jako Ohlášení změny údajů, neboť je vícero typů těchto formulářů; např. ohlášení změny údajů o pozemku, jehož součástí je stavba, o pozemku, jehož součástí se stala stavba, ohlášení změny údajů o jednotce apod.

Jak ohlášení změny údajů podat?

Vyplněný formulář s označením Ohlášení změny údajů, spolu s přílohami následně podáte příslušnému katastrálnímu úřadu. Formulář lze podat osobně na katastrálním úřadě nebo doporučeně prostřednictvím poštovního doručovatele. Za ohlášení změny údajů v katastru nemovitostí se neplatí správní poplatek.

Pozor! Přílohy je potřeba přikládat v příslušné formě, kterou obvykle bývá originál nebo úředně ověřená kopie. Rozhodnutí správních orgánů je nutné přiložit opatřená doložkou právní moci.

Pomohl Vám tento článek? Dejte mu

Další novinky